Ruszamy z rekrutacją na kolejne warsztaty dla członków i członkiń zaplecza politycznego pn. Mowa nienawiści w przestrzeni publicznej – jak jej przeciwdziałać? 

Tym razem warsztaty będą odbywały się 30 września w Olsztynie.Szkolenia realizowane są w ramach projektu partnerskiego Fundacji Dialog-Pheniben i Stowarzyszenia INTERKULTURALNI PL pt. Hate Speech Alert – przeciwko mowie nienawiści w przestrzeni publicznej, finansowane z funduszy EOG.

Celem warsztatów będzie podniesienie świadomości wśród członków i członkiń zaplecza politycznego działaczy/ek i polityków/czek na szczeblu lokalnym, centralnym i międzynarodowym w obszarze związanym z mową nienawiści w przestrzeni publicznej i stosowaniem języka wrażliwego na mowę nienawiści i dyskryminację wobec grup mniejszościowych.  Podczas zajęć będziemy dyskutować  o tym, czym jest mowa nienawiści, jakie rodzi zagrożenia dla grup mniejszościowych oraz jak ją rozpoznawać.
Warsztaty odbędą się 30.09.2015 roku w Olsztynie.
Termin nadsyłania zgłoszeń to 25 września 2015 roku.
informacje i zgłoszenia:
jadwiga.romanowska@interkulturalni.pl

Szczegóły (w tym formularz zgłoszeniowy) dostępne na  stronie internetowej http://hatespeechalert.org.pl/Rekrutacja-na-warsztaty-dla-czlonkow-i-czlonkin-zaplecza-politycznego-w-Olsztynie-106.html

 

Serdecznie zapraszamy!