We wrześniu 1989 roku były premier Polski Tadeusz Mazowiecki w swoim exposé stwierdził, że Polska to także ojczyzna mniejszości narodowych. Podobne deklaracje składali inni przywódcy i politycy w krajach już byłego bloku wschodniego. Obudził się romski ruch polityczny i społeczny, który jeszcze się zintensyfikował po przystąpieniu krajów z największym odsetkiem populacji romskiej do Unii Europejskiej. 25 lat wolności pozwoliło liderom romskim z byłego bloku wschodniego czerpać i budować na wartościach demokratycznych – w szczególności opierających się na prawach człowieka, promowania różnorodności kulturowej i niedyskryminacji w ich działaniach na rzecz swoich społeczności. Wciąż jednak społeczna świadomość na temat istnienia i aktywności tego ruchu będącego integralną częścią najnowszej historii Europy i Unii Europejskiej jest niezwykle znikoma, a Romów postrzega się często jako problem społeczny, a nie jako wartościowych i mających swój ogromny wkład we wspólne dziedzictwo obywateli Europy. Dlatego też działania, zaplanowane w projekcie „Kierunek przyszłość – 25 lat wolności a Romowie” mają na celu przedstawienie i przybliżenie tej mniej znanej, a jakże wartościowej i ważnej części romskiej historii i współczesności.

Aby to osiągnąć, zdecydowaliśmy się na realizację trzech zadań, które naszym zdaniem pozwolą nam w optymalny sposób zrealizować założenia projektu. Są to:

  1. zrealizowanie filmu i przygotowanie publikacji pt. Kierunek przyszłość. 25 lat wolności a Romowie
  2. stworzenie strony internetowej projektu oraz lekcji e-learningowej
  3. integracyjne warsztaty dla przyszłych i początkujących liderów/liderek.