Fundacja Dialog-Pheniben powstała w roku 2012 roku. Głównym celem naszej działalności jest promowanie wielokulturowości, działań antydyskryminacyjnych oraz wiedzy o społeczności romskiej.

Zamierzenie to realizujemy poprzez:

  1. Działalność wydawniczą
  2. Działalność edukacyjną: organizowanie warsztatów, szkoleń, seminariów, konferencji, debat
  3. Działalność edukacyjno-oświatową na rzecz Romów i Romek oraz innych grup mniejszościowych
  4. Popularyzację w społeczeństwie polskim tematyki dotyczącej wielokulturowości
  5. Działalność kulturalną: organizowanie wystaw, koncertów, spotkań dotyczących problematyki mniejszości, wielokulturowości, tolerancji
  6. Działalność badawczą.

Wybrane projekty:

– współwydawca a następnie wydawca kwartalnika społeczno-kulturalnego Dialog-Pheniben

– objęcie patronatem medialnym kwartalnika „Dialog-Pheniben” projektu Cztery strony bajek. Wielokulturowa mozaika legend i opowieści; książki Lidii Ostałowskiej  pt. Cygan to Cygan i książki Angeliki Kuźniak pt.  Papusza

– projekt “Hate Speech Alert przeciwko mowie nienawiści w przestrzeni publicznej”, realizowany ze stowarzyszeniem INERKULTURALNI PL ze środków programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

– projekt „Ocalić od zapomnienia” ze środków MAiC – warsztaty edukacyjne dla uczennic i uczniów szkół ponadpodstawowych

– projekt „Warsztaty dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych” ze środków MAiC- upowszechnianie wiedzy na temat odmienności kulturowej oraz położenia społecznego Romów i Romek w Polsce wśród pracowników i pracowniczek poradni psychologiczno-pedagogicznych

– partnerstwo działań edukacyjnych przy wystawie „Domy srebrne jak namioty”, (wernisaż 14.10.2013 roku) w Narodowej Galerii Sztuki Zachęta w Warszawie

– projekt Romowie w sieci – edukacyjny portal multimedialny, zrealizowany ze środków MAiC polegał na stworzeniu ogólnodostępnego portalu internetowego, który adresowany jest do wszystkich zainteresowanych tematyką romską (badacze, studenci, dziennikarze etc.) ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli/nauczycielek i edukatorów/edukatorek.

– projekt „Wydanie publikacji autorstwa Anji Tuckermann pt. Mano. Chłopiec, który nie wiedział, gdzie jest” – dofinansowany ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji