W ramach naszego projektu przygotowaliśmy FILM dokumentujący powstanie ruchu społeczno-politycznego Romów w Europie oraz najważniejsze kwestie związanego z jego funkcjonowaniem przez ostatnie 25 lat. W filmie zaprezentowano rozmowy z 11 aktywnymi i zasłużonymi liderami/liderkami, jeśli chodzi o obszar związany z działalnością na rzecz Romów. Osoby te pochodziły zarówno z krajów postkomunistycznych, jak i Zachodu. Dzięki temu możliwe było poznanie ich doświadczeń zróżnicowanych ze względu na kontekst narodowy i polityczny.

Film pt.” Kierunek przyszłość. 25 lat wolności a Romowie”, dokumentujący wywiady z liderami i liderkami romskimi z całej Europy, zrealizowany w ramach projektu pod tym samym tytułem, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Europa dla Obywateli.

Dodatkowo, aby urozmaić realizowane podczas projektu warsztaty, stworzyliśmy również filmiki edukacyjne, podejmujące kwestie, poruszanego na szkoleniach z młodymi ludźmi. Zamieszczamy je poniżej: