W ramach projektu opracowane zostaną lekcje e-learningowe, wspomagające zajęcia edukacyjne o Romach. Korzystać z nich mogą zarówno nauczyciele/nauczycielki jak również osoby prowadzące warsztaty dotyczące historii i kultury mniejszości romskiej.

Materiały przygotowane będą w dwóch wersjach językowych: w języku polskim i angielskim i dotyczyć będą następujących zagadnień: pochodzenie Romów, nomadyzm i życie taborowe, zagłada Romów i Sinti, kultura Romów, sztuka i artyści romscy, stereotypy a wizerunek, Papusza, Romowie w Unii Europejskiej – przed i po 2004 roku, upamiętnienie Holokaustu Romów i Sinti oraz międzynarodowy ruch romski.