Film pt.” Kierunek przyszłość. 25 lat wolności a Romowie”, dokumentujący wywiady z liderami i liderkami romskimi z całej Europy, zrealizowany w ramach projektu pod tym samym tytułem, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Europa dla Obywateli.