Zapraszamy młodych ludzi na polsko-niemieckie seminarium „Sinti i Romowie w Europie – tożsamość, historia, pamięć, które odbędzie się w dniach 28.07-3.08.2015 w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, ul. Legionów 11.

Podczas seminarium zbadamy wspólnie proces pozbawiania praw, wykluczania i eksterminacji Sinti i Romów w czasach narodowego socjalizmu oraz kształtowania się pamięci o tych wydarzeniach. Pamięć o 500.000 europejskich Sinti i Romach, zamordowanych w czasie narodowego socjalizmu, w tym 20.000 w KL Auschwitz, przywracana jest co roku 2 sierpnia, w dniu likwidacji tzw. „rodzinnego obozu cygańskiego” w Birkenau. W ceremonii upamiętniającej, wraz z ostatnimi świadkami i ich bliskimi, weźmie udział również grupa seminaryjna. Jest to znak pamięci, ale również zwrócenie uwagi na to, jak współcześnie w europejskich społeczeństwach wygląda życie tej największej etnicznej mniejszości w Europie. Po dzień dzisiejszy Sinti i Romowie cierpią z powodu stereotypów i uprzedzeń, dyskryminacji i przemocy. Stoją również przed szczególnymi wyzwaniami w zakresie edukacji, wynikającymi z wieloletnich praktyk dyskryminacyjnych – zagadnienia te poddamy pod dyskusję z perspektywy „większości” i „mniejszości”.

Organizatorzy: MDSM Oświęcim, Fundacja Dialog-Pheniben, Alternatywne Centrum Młodzieży Dessau, Stowarzyszenie Kopalnia Kultury w Chorzowie.

Program i formularz zgłoszeniowy: http://www.mdsm.pl/pl/edukacja/seminaria-miedzynarodowe-menu/seminaria-miedzynarodowe-2015-menu/880-sinti-i-romowie-w-europie <http://www.mdsm.pl/pl/edukacja/seminaria-miedzynarodowe-menu/seminaria-miedzynarodowe-2015-menu/880-sinti-i-romowie-w-europie>;

Zgłoszenia prosimy wysyłać do: Elżbieta Pasternak, Fundacja na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu www.mdsm.pl <http://www.mdsm.pl/>; ul. Legionów 11, 32-600 Oświęcim, Tel.: , Fax: 33 8432377 E-mail: pasternak@mdsm.pl <mailto:pasternak@mdsm.pl>