Zapraszamy do udziału w warsztatach edukacyjnych, których celem jest promowanie i upowszechnianie wiedzy o kulturze i historii Romów oraz problematyce wielokulturowości i antydyskryminacji poprzez udostępnienie oraz przygotowanie osób uczestniczących w zajęciach do pracy z materiałami edukacyjnymi, w tym materiałami informacyjnymi, multimedialnymi, scenariuszami lekcji opracowanych przez edukatorki Fundacji Dialog-Pheniben i dostępnymi na stronie www.fundacjawstronedialogu.pl/serwis. Warsztaty realizowane są w ramach projektu „Romowie w sieci – edukacyjny portal multimedialny”, dofinansowanego ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Materiały edukacyjne związane są z następującymi obszarami tematycznymi: kultura, historia, współczesne życie Romów. Skupiają się również na zagadnieniach związanych z kompetencjami międzykulturowymi oraz antydyskryminacją, które mogą stanowić wstęp do zajęć dotyczących Romów i odrębności kulturowej.

Forma zajęć – warsztaty (1 dzień, 8 godzin)

Data i miejsce zajęć: do ustalenia z organizatorem (może to być miasto, miejscowość w której zbierze się grupa)

Kontakt: Małgorzata Kołaczek: malgorzata@romowie.net

Joanna Talewicz-Kwiatkowska: joanna@romowie.net

Prowadzący – edukatorki Fundacji Dialog-Pheniben

Materiały pomocnicze – materiały edukacyjne