30 czerwca odbyło się pierwsze Ogólnopolskie Forum Asystentek i Asystentów Międzykulturowych i Romskich. Z uwagi na pandemię wydarzenie odbyło się online. Forum zostało zainicjowane przez Koalicję na Rzecz Wzmacniania Roli Asystentów i Asystentek Międzykulturowych i Romskich, którą od października zeszłego roku współtworzy również Fundacja w Stronę Dialogu.

W wydarzeniu wzięło udział ponad 30 osób z różnych części kraju, głównie asystentki i asystenci międzykulturowi i romscy, ale również osoby pełniące funkcje pomocy nauczyciela/nauczycielki, asystenci/asystentki rodzin romskich, osoby przygotowujące się do pełnienia tych funkcji, dyrekcja szkół, nauczyciele/nauczycielki, osoby z organizacji pozarządowych, pracownicy/pracowniczki poradni psychologiczno-pedagogicznych, naukowcy/naukowczynie zajmujący się zagadnieniami związanymi z migracją, wsparciem dzieci romskich i dzieci z doświadczeniem migracyjnym.
Na forum zostały poruszone kwestie związane z warunkami pracy asystentek i asystentów międzykulturowych i romskich, ich pozytywnych jak i negatywnych doświadczeń związanych z pracą w polskich szkołach. Spotkanie zostało podzielone na mniejsze grupy, z których każde było moderowane przez członkinie koalicji, m.in. Agnieszkę Caban z Fundacji w Stronę Dialogu.
Wątki poruszone w grupach posłużą za rekomendacje i będą wykorzystane w dalszych pracach koalicji. Jak zapowiadają prezeski Fundacji na Rzecz Różnorodności Społecznej, która zainicjowała koalicję, nie będzie to ostatnie tego typu spotkanie.

Autorka kolażu Urszula Majcher Legawiec