Do 23 lutego 2016 roku można składać aplikacje do Humanity in Action Fellowship 2016 –  Międzynarodowej Akademii Praw Człowieka i Aktywności Obywatelskiej, w Atlancie, Berlinie i Warszawie. Udział w programie jest bezpłatny, a zgłaszać mogą się studenci i absolwenci uczelni wyższych.

Polecamy!!!

Wiadomość od Humanity in Action:

Interesujesz się prawami człowieka? Nie zgadzasz się na dyskryminację i chcesz działać na rzecz zmiany? Chcesz być częścią globalnej sieci liderów społecznych? Jeśli tak, to mamy dla Ciebie fantastyczną wiadomość! Fundacja Humanity in Action Polska zaprasza studentów/ki i absolwentów/ki do udziału w Międzynarodowej Akademii Praw Człowieka i Aktywności Obywatelskiej „Inkubator idei”(Humanity in Action Fellowship 2016). Tegoroczna edycja programu odbędzie się w dniach 27 maja – 26 czerwca 2016 r. w Berlinie, Warszawie i Atenach oraz od 5 do 30 lipca w Atlancie.

 

Dla kogo?

  • osób interesujących się prawami człowieka oraz aktywnym przeciwdziałaniem dyskryminacji i mowy nienawiści,
  • zainteresowanych pracą w sektorze pozarządowym oraz instytucjach międzynarodowych (HIA oferuje swoim absolwentom/absolwentkom specjalne programy stażowe, m.in. w Kongresie Stanów Zjednoczonych oraz Parlamencie Europejskim),
  • studentów i studentek wszystkich kierunków studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych i doktoranckich,
  • absolwentów i absolwentek uczelni, którzy ukończyli studia nie wcześniej niż w 2014 roku,
  • osób o dobrej znajomości j. angielskiego (program prowadzony jest całkowicie w języku angielskim).

Uwaga! Limit wieku: 28 lat.

Na zgłoszenia czekamy do 23 lutego 2016 roku!

Akademia Praw Człowieka i Aktywności Obywatelskiej to program, podczas którego uczestnicy i uczestniczki pogłębiają swoją wiedzę na temat mierzenia się przez polskie państwo i społeczeństwo z wyzwaniami praw człowieka, transformacji systemowej, budowania społeczeństwa obywatelskiego i umacniania demokracji.

Uczestnicy i uczestniczki biorą aktywny udział w warsztatach, dyskusjach i codziennych prezentacjach. Każdy program podzielony jest na dwie części – pierwsza skupia się na przekazaniu uczestnikom niezbędnej wiedzy podczas spotkań i dyskusji z naukowcami, politykami, doświadczonymi aktywistami, działaczami NGO, dziennikarzami i pracownikami administracji publicznej. Następnie podczas warsztatów rozwijają oni praktyczne umiejętności liderskie i szukają rozwiązań, które pomogą zapobiegać dyskryminacji.

Dzięki temu modelowi nasi uczestnicy rozwijają szereg umiejętności pomocnych w przyszłej karierze zawodowej i działalności społecznej. Pod okiem specjalistów i ekspertów z danych dziedzin pracują w międzynarodowych zespołach i na konkretnych przykładach szukają sposobów na twórcze przeciwdziałanie naruszeniom praw człowieka.

Międzynarodowe programy organizowane przez Humanity in Action skupiają się na relacjach pomiędzy większością społeczeństwa a grupami narażonymi na dyskryminację w odniesieniu do politycznych, społecznych i kulturowych uwarunkowań w danym kraju. Prawa człowieka oraz prawa obywatelskie są rozpatrywane ze współczesnej oraz historycznej perspektywy, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń II Wojny Światowej i Holocaustu. Każda edycja programu jest niepowtarzalna.

Warszawski program „Inkubator idei”, organizowany po raz jedenasty, będzie odnosił się do aktualnych i najważniejszych problemów społecznych, z którymi boryka się Polska. Poruszymy m.in. kwestię kryzysu migracyjnego, sytuacji kobiet, mniejszości romskiej oraz innych marginalizowanych grup, czy też temat aktywizmu miejskiego i innowacji społecznych.

Berlinie tematy spotkań obejmą przede wszystkim problematykę sytuacji uchodźców oraz wzrastającej wrogości wobec muzułmanów. Ponadto poruszone zostaną kwestie dotyczące pamięci historycznej oraz tożsamości zróżnicowanego niemieckiego społeczeństwa. Podczas programu amerykańskiego w Atlancie uczestnicy będą w szczególności rozważać kwestie rasy i rasizmu, praw obywatelskich, relacji rdzennych Amerykanów z resztą społeczeństwa oraz problematykę imigracji.

Każdy z uczestników po zakończeniu programu realizuje swój „Action Project”, czyli opracowany przez siebie i osobiście wdrożony autorski projekt społeczny. Absolwenci Akademii mogą także brać udział w prestiżowych programach stażowych Humanity in Action, organizowanych np. w Parlamencie Europejskim i  Kongresie Stanów Zjednoczonych, a także korzystać z członkostwa w Humanity in Action Senior Fellows Network.

Programy Humanity in Action są bezpłatne. Ponadto organizator pokrywa koszty zakwaterowania, lokalnego transportu, transportu na konferencję w Atenach i większą część kosztów wyżywienia.

Aplikuj już teraz i dołącz do sieci aktywistów działających na rzecz praw człowieka i społeczeństwa obywatelskiego!

Więcej informacji?

http://www.humanityinaction.org/apply
http://uprzedzuprzedzenia.org/

Email: j.rybicka@humanityinaction.org