Serdecznie zapraszamy na pierwszą edycję warsztatów dla członków i członkiń zaplecza politycznego – MOWA NIENAWIŚCI W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ – JAK JEJ PRZECIWDZIAŁAĆ. Celem warsztatów będzie podniesienie świadomości wśród członków i członkiń zaplecza politycznego działaczy/ek i polityków/czek na szczeblu lokalnym, centralnym i międzynarodowym w obszarze związanym z mową nienawiści w przestrzeni publicznej i stosowaniem języka wrażliwego na mowę nienawiści i dyskryminację wobec grup mniejszościowych. Podczas zajęć będziemy dyskutować o tym, czym jest mowa nienawiści, jakie rodzi zagrożenia dla grup mniejszościowych oraz jak ją rozpoznawać. W załączeniu przesyłam szczegółową informację o warsztatach wraz z formularzem zgłoszeniowym. Warsztaty będą odbywały się w Krakowie 29 maja 2015 roku.
Wszelkie pytania i zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: jadwiga.romanowska@interkulturalni.pl

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej projektu: http://hatespeechalert.org.pl/Warsztaty-dla-czlonkow-i-czlonkin-zaplecza-politycznego-101.html