O co chodzi?

Hate Speech Alert – przeciwko mowie nienawiści w przestrzeni publicznej to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Interkulturalni PL oraz Fundację Dialog Pheniben, w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego ze środków Funduszy EOG. Dzięki realizacji projektu będziemy zapobiegać stosowaniu mowy nienawiści przez działaczy/-ki politycznych/-e i dziennikarzy/dziennikarki, tj. przez środowiska posiadające znaczący wpływ na kształtowanie poglądów ogółu społeczeństwa i kreujące dyskurs publiczny. Projektowi towarzyszyć będzie kampania edukacyjno-uświadamiająca.

 

Kogo potrzebujemy?

 

Szukamy 10 osób, które podejmą się ważnego i inspirującego zadania polegającego na monitorowaniu wypowiedzi medialnych działaczy/-ek politycznych i dziennikarzy/dziennikarek w celu zapobiegania stosowaniu mowy nienawiści. Tak powstanie specjalna grupa HATE SPEECH ALERT, która zostanie przez nas przeszkolona i będzie w stałym kontakcie z zespołem, który na bieżąco będzie służył wsparciem w realizacji zadania. Grupa HSA (konta na Tweeterze, FB, strona www) podejmie interwencje zróżnicowanymi metodami (listy, protesty, petycje, rzeczowe komentarze do wpisów, inicjowanie postępowań adm. i karnych) i poszuka sprzymierzeńców w walce o czysty język w polityce i mediach.

Dlaczego Was potrzebujemy?

 

W ramach projektu zajmiemy się przeciwdziałaniem mowie nienawiści wobec 3 najbardziej dyskryminowanych grup, wytypowanych w oparciu o przygotowaną w ramach projektu diagnozę narażenia na nienawiść ze strony członków/członkiń zaplecza politycznego i dziennikarzy/dziennikarek. Cel będzie osiągnięty poprzez zindywidualizowaną i pogłębioną diagnozę zjawiska w ramach tych grup, dostarczenie wiedzy, prowadzenie warsztatów dla dziennikarzy/dziennikarek i członków/członkiń gabinetów politycznych oraz działania kontrolne, monitoringowe wypowiedzi medialnych, prowadzone przez grupę przeszkolonych w ramach projektu wolontariuszy/-ek, uzupełnione o ich działania interwencyjne.

Zmieniaj z nami rzeczywistość! Miej wpływ!

 

Przyłącz się do naszego zespołu Hate Speech Alert!

  1. Wypełnij FORMULARZ dostępny na: www.interkulturalni.pl
  2. Wyślij formularz na adres: e-mail: magdalena.furdzik@interkulturalni.pl

lub pocztą: Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL, ul. Krakusa 8/107 parter, 30-535 Kraków

Czekamy na zgłoszenia do 16 listopada 2014 r.