W odpowiedzi na zgłoszenia incydentów świadczących o braku podstawowej wrażliwości międzykulturowej wśród sędziów rodzinnych, kuratorów ds. rodzinnych i prokuratorów – osób mających bezpośredni kontakt z muzułmanami mieszkającymi w Polsce – Otwarta Rzeczpospolita wystosowała apel w tej sprawie. Apel Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita, wysłany sędziom, kuratorom rodzinnym i prokuratorom, został podpisany również przez inne organizacje pozarządowe i osoby prywatne, które działają na rzecz równego traktowania i niedyskryminacji ze względu na przynależność narodową, etniczną czy religijną. Są to: Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, Głosy Przeciw Przemocy, Fundacja Autonomia, Fundacja Wolontariat Równości, Queer UW, Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych, Fabryka Równości, Interkulturalni.pl, Fundacja Dialog-Pheniben, Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Marek Nawratowicz, Konstanty Gebert. Poniżej tekst apelu.

Więcej: www.otwarta.org

Treść apelu: apel-OR-14.04.2015-1