Fundacja Dialog-Pheniben objęła patronatem wystawę POŻEGNANIE TABORU w fotografiach Andrzeja Polakowskiego z lat 1966-1967. Wernisaż oraz spotkanie z autorem fotografii odbędzie się 19 listopada o godzinie 16 w Muzeum Dialogu Kultur, Rynek 3, Kielce. Koordynatorką wystawy jest Agnieszka Caban. Serdecznie zapraszamy!


„Pożegnanie taboru” – fotografie wykonywane w latach 60. ubiegłego wieku przez Andrzeja Polakowskiego, utrwalające przełomowy moment w historii narodu romskiego, przechodzenie z wędrownego na osiadły tryb życia. Fotograf odwiedził ostatnie obozowiska wędrownych Romów, aby dać świadectwo świata, który wkrótce zniknie z krajobrazu kulturowego Polski.