Księga Dobrych Praktyk/Działań na Rzecz Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Cudzoziemców to projekt, skupiający się na analizie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz obcokrajowców, wspierany jest przez National Democratic Institute oraz wdrażany pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich. Realizowany jest przez koalicję organizacji w składzie:
– Stowarzyszenie Żydowskie CZULENT (reprezentujące mniejszość żydowską),
– Fundacje Zustricz Foundation (reprezentująca społeczność ukraińską),
– Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie (reprezentująca mniejszość żydowska)
– Instytut Allehandra Institute (organizacja większościowa) we współpracy z
– Fundacja Dialog – Pheniben (reprezentująca mniejszość romską)
– Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej (reprezentujący mniejszość tatarską i muzułmańską).

Organizacje te zawiązały koalicję, której celem jest zbadanie jakości współpracy pomiędzy mniejszościami, organizacjami działającymi na rzecz mniejszości a lokalnymi i krajowymi władzami oraz określenie najbardziej palących potrzeb mniejszości, jak również cudzoziemców. W tym celu przeprowadzone zostanie badanie (w formie ankiet) wśród organów administracji samorządowej i rządowej oraz organizacji większościowych działających na rzecz mniejszości oraz obcokrajowców.

Wyniki ankiet zostaną przedstawione w Księdze Dobrych Praktyk działań/projektów/grantów/programów dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz obcokrajowców, która promować będzie współpracę, budowanie koalicji oraz przedstawi najlepsze z praktyk, jakie stosowane są przez organy administracji. Umożliwia także władzom lokalnym i krajowym zapoznać się z potrzebami mniejszości i obcokrajowców żyjącymi w Polsce. Księga zostanie zaprezentowana podczas jednodniowej konferencji (na przełomie grudnia 2017/stycznia 2018). Mamy nadzieję, że pozytywny przekaz zmobilizuje instytucje administracji publicznej i doprowadzi do większej otwartości i aktywizacji współpracy, zapewniając przydatne narzędzia w postaci projektów i procedur obecnie istniejących już w różnych instytucjach i województwach. Dialog doprowadzi do partnerstwa i wzajemnego zrozumienia, zmieniając sposób, w jaki organy administracji postrzegają mniejszości jak również obcokrajowców. Natomiast organizacje mniejszościowe zostaną zachęcone do współpracy z administracją i organizacjami większościowymi, przyczyniając się do dalszego rozwoju otwartego, tolerancyjnego i zróżnicowanego społeczeństwa.

Projekt wzmocni organizacje mniejszościowe uczestniczące w jego organizacji zwiększając ich profesjonalizm, pozwalając na wymianę wiedzy i doświadczeń, a także umożliwiając im uczestnictwo w szkoleniach. Koalicja będzie platformą dla dalszej współpracy pomiędzy mniejszościami i obcokrajowcami, tworząc silna podstawę do samopomocy.