Fundacja Dialog-Pheniben została partnerem ODIHR – Biura Instytucji i Demokratycznych i Praw Człowieka, mającego siedzibę w Warszawie i działającego przy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) przy pilotażowej fazie wdrażania Platformy Zgłaszania Zdarzeń Nienawiści. Jeśli doświadczyłaś/eś lub widziałeś/aś zdarzenie nienawiści – zgłoś to nam! Na tej stronie: http://osce-hcr-7.betalabs.at/  znajdziecie prosty formularz, który Wam w tym pomoże. Możecie się też tam dowiedzieć, czym jest przestępstwo z nienawiści, mowa nienawiści i dyskryminacja. Nie czekajcie! Razem zmieniajmy rzeczywistość i przeciwdziałajmy nienawiści!

Po co powstała Platforma?

Niniejsza platforma stworzona została z trzech powodów.

Po pierwsze, została zaprojektowana w celu wspierania lokalnych organizacji pozarządowych w zakresie zbierania danych na temat przestępstw z nienawiści, mowy nienawiści oraz przypadków dyskryminacji. Lokalne organizacje pozarządowe będą mogły korzystać z tych danych do prowadzenia działalności rzeczniczej w swoich krajach, na przykład zwiększając świadomość swych rządów na temat problemów w danym państwie, czy też rzecznictwa na temat lepszego prawa w celu zwalczania zjawisk przestępstw z nienawiści, mowy nienawiści, czy przejawów dyskryminacji.

Po drugie, platforma została zaprojektowana, aby pomagać lokalnym organizacjom pozarządowym w udzielaniu wsparcia ofiarom i w zarządzaniu sprawami przestępstw z nienawiści, mowy nienawiści oraz dyskryminacji. Ofiarom daje się możliwość własnowolnego zgłoszenia konkretnego zdarzenia na policję. Na podstawie zarejestrowanych danych na platformie, lokalne organizacje pozarządowe mogą udzielać wsparcia ofiarom w trakcie całego postępowania karnego, w zależności od potrzeb.

Trzecim powodem, dla którego platforma została stworzona, jest umożliwienie lokalnym organizacjom pozarządowym przekazywania danych na temat przestępstw z nienawiści do Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (Office for Democratic Institutions and Human Rights – ODIHR) Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). Prosimy zauważyć, że do ODIHR zgłaszane mogą być jedynie informacje na temat przestępczości z nienawiści, a nie dane na temat mowy nienawiści i dyskryminacji. ODIHR co roku publikuje dane na temat przestępstw z nienawiści na stronie hatecrime.osce.org.

Tak więc, wypełniając formularz zgłoszeniowy, pomagasz stworzyć lepszy ogląd sytuacji na temat przestępstw z nienawiści w swoim kraju. Lokalne organizacje pozarządowe mogą być pomocne w skontaktowaniu się z Tobą w odniesieniu do konkretnego przestępstwa z nienawiści, mowy nienawiści, czy też aktu dyskryminacji wobec ciebie popełnionego (pamiętaj, jest to opcja do wyboru).