Zakład Polityki Etnokulturowej i Katedra Kulturoznawstwa Międzynarodowego Instytutu Studiów Międzykulturowych UJ oraz partnerzy: Fundacja Dialog-Pheniben i Stowarzyszenie INTERKULTURALNI.PL mają zaszczyt zaprosić na międzynarodową konferencję pt. Wielokulturowość – fakt społeczny czy nieudany projekt polityczny?/ Multiculturalism – social fact or failed political project?. Konferencja odbędzie się 22 maja 2017 roku w Willi Decjusza w Krakowie. Wykład otwierający konferencję wygłosi prof. dr hab. Wojciech Burszta.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 25 kwietnia 2017. Więcej informacji znajdziecie poniżej.

Wystarczy zarejestrować się tu: http://www.konferencje-uj.pl/?lang=en&amp%3Bgo2rej=1&amp%3Bkid=216 i wysłać abstrakt referatu (maks. 1 strona maszynopisu) na adres: multiculturalism17@gmail.com.

Więcej informacji znajdziecie tu: http://www.ism.uj.edu.pl/wp-content/uploads/2017/03/Wielokulturowość.pdf (język polski)

i tu: http://www.ism.uj.edu.pl/wp-content/uploads/2017/03/Multiculturalism.pdf (język angielski)