Nadbałtyckie Centrum Kultury wraz z Fundacją Dialog-Pheniben i innymi partnerami i patronami medialnymi zaprasza na konferencję „Świat Cyganów. Problemy Romów”, która odbędzie się w dniach 26-29 października w Gdańsku. Podczas konferencji uczestnicy i uczestniczki będą mieli szansę wysłuchać ciekawych debat naukowców, dziennikarzy i działaczy, zajmujących się tematyką, związaną z Romami, jak również brać udział w pokazach filmów, wernisażach wystaw i koncertach. Szczegółowy program znajduje się tu:

Program czarno-bialy A4

Serdecznie zapraszamy!