Miło nam poinformować, iż książka „Wybrane zagadnienia diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży w kontekście wielokulturowości oraz wielojęzyczności” otrzymała nagrodę European Roma Spirit Award 2016. Ponadto Rada Europy oficjalnie rekomenduje książkę jako przykład dobrych praktyk. Więcej o tej rekomendacji można znaleźć na stronie Rady Europy: http://goodpracticeroma.ppa.coe.int/en/node/385

Z radością przypominamy, że Autorzy i Autorki książki Joanna Grzymała-Moszczyńska, Krystian Barzyk, Halina Grzymała- Moszczyńska, Daniel Dzida, Magdalena Kosno) tworzyli zespół badawczy w ramach projektu Stowarzyszenia Romów w Polsce, dotyczącego dzieci romskich w szkołach specjalnych, którego kierowniczką była prof. Halina Grzymała Moszczyńska. Wyniki badań opublikowano w raporcie pt. „Funkcjonowanie poznawcze i językowe dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych specjalnych i masowych – konteksty społeczne”. Stały się one również inspiracją do powstania nagrodzonej publikacji.
Joanna Talewicz-Kwiatkowska oraz Małgorzata Kołaczek z Fundacji Dialog-Pheniben były inicjatorkami oraz koordynatorkami projektu, jak również redaktorkami raportu!

Serdecznie gratulujemy!