Co roku 8 kwietnia Romowie na całym świecie świętują swój dzień – Międzynarodowy Dzień Romów. Ustanowiono go w 1990 roku na IV Światowym Kongresie Romów na pamiątkę I Światowego Kongresu Romów, który odbył się w kwietniu 1971 roku w Londynie. W tym dniu na całym świecie Romowie organizują konferencje, koncerty, festiwale, debaty, dyskusje i wystawy, które mają przybliżyć zarówno kulturę i historię tej największej w Europie mniejszości, jak również zwrócić uwagę na współczesne wyznawania, stojące przed tym narodem.

Świętujcie z nami!