Dziś zapraszamy na gratkę dla środowiska dziennikarskiego! Nasza Fundacja w partnerstwie z Muzeum Historii Żydów Polskich – POLIN nasza fundacja przygotowała program warsztatów „Dziennikarstwo bez uprzedzeń. Jak pisać o grupach mniejszościowych bez stereotypów?” – kurs online

Warsztaty dedykowane są dziennikarzom i dziennikarkom różnych mediów, chcących powiększyć swoją wiedzę z zakresu grup mniejszościowych oraz o tym jak pisać nie powielając krzywdzących stereotypów. TERMIN ZGŁOSZEŃ to 30 MAJA. Zerknijcie na program poniżej i zapisujcie się, bo miejsc niewiele, a dawka wiedzy do zdobycia przeogromna!

Więcej informacji znajdziecie tu: https://polin.pl/pl/aktualnosci/2021/05/18/dziennikarstwo-bez-uprzedzen-jak-pisac-o-grupach-mniejszosciowych-unikajac?fbclid=IwAR3SohU7dhK_ukPc2X8s2TfiJXK3YOVJBAFee8mFAwslfDaLanCHWJf4zhc

Kurs realizowany jest w ramach projektu „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe”. Projekt ten jest realizowany przez Polin Muzeum Historii Żydów Polskich od marca 2020 roku do kwietnia 2024 roku, w partnerstwie z instytucjami norweskimi:

Norweskim Centrum Studiów nad Holocaustem i Mniejszościami, Europejskim Centrum Wergelanda, Centrum Falstad oraz muzeami żydowskimi w Oslo i Trondheim, a także z Żydowskim Instytutem Historycznym im. Emanuela Ringelbluma.
Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszu EOG oraz przez budżet krajowy.