Nasz kwartalnik został patronem medialnym  książki „Porajmos“ serbskiego poety, prozaika i tłumacza Dušana Savića. To książka o tragicznych losach trzech głównych bohaterów: Oskara, Ragiba i Sawy, które splatają się w 1941 r. w Auschwitz. Powieść ta opowiada o wiecznym i bolesnym problemie porajmosu poprzez sensacyjną narrację o losach bohaterów związanych poprzez wspólne doświadczenia zagłady Auschwitz.


Poprzez zbieg okoliczności, siostra Oskara, a podopieczna Ragiba, Rachela, dziewczynka, której życie obrazuje pokolenia dorastających po zakończeniu II wojny światowej, również znalazła się w okolicznościach dorównujących doświadczeniom jej przodków.
„Niestety życie nie powtarza zmarnowanych szans”, myślał sobie architekt Oskar w chwili, gdy
zrozumiał, że właśnie wyrzekł się świetlanej przyszłości i jego krok w piekielny krąg wojny jest
nieodwracalny. Okaże się jednak, że życie daje również kolejne szanse na odwrócenie ludzkiego
nieszczęścia i przywraca równowagę na szalach sprawiedliwości.
Chociaż powstało mnóstwo książek o grozie II wojny światowej, „Porajmos” nie przypomina
żadnej z nich. Dušan Savić z wielkim kunsztem literackim stworzył uniwersalną opowieść o
dobru i złu, układając lapidarną mozaikę jako obraz tamtych czasów.

O autorze:
Dušan Savić – ur. 1952. w Banialuce, poeta i prozaik, laureat kilku konkursów literackich, autor
powieści „Bečki točak“ („Wiedeńskie koło”, 2009) i zbioru opowiadań „Sedlo” („Siodło”, 2007),
publikował wiersze i opowiadania również w prasie oraz antologiach i zbiorach dwujęzycznych,
takich jak: „Anthologie der Migration aus Südosteuropa, den Balkanländern“ (Tyrol, Austrija,
2005); „Kamenje govori“ (Sofia, Bułgaria, 2006); „Fenster der Seele“ (2008) i „Auf den Flügeln
der Zeit“ (Banialuka – Belgrad, 2009); „Neu österreichischen Lyrik und kein Wort
Deutsch“ (Innsbruck, Austria 2008). Powieść „Bečki točak” została opublikowana również w
języku niemieckim i macedońskim, a „Porajmos”- w macedońskim. Mieszka i tworzy w Wiedniu
oraz Somborze.

Tłumaczenie książki: Agnieszka Żuchowska-Arendt