Już dzisiaj w ramach w ramach konferencji „Świat Cyganów Problemy Romów”, która trwa w Gdańsku (26-29.10.2015), a której partnerem jest Fundacja Dialog-Pheniben, odbędzie się debata pt. 25 lat wolności a Romowie, w której udział wezmą

– Agnieszka Caban – romska aktywistka, doktorantka, wiceprezeska Radomskiego Stowarzyszenia Romów Romano Waśt, redaktor naczelna pisma „Kwartalnik romski”,

– Karol Kwiatkowski – działacz romski, wiceprezydent Międzynarodowej Unii Romów, prezes Centralnej Rady Romów w Polsce, asystent edukacji romskiej, na co dzień działa w Radomiu.

– prof. Sławomir Kapralski – prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, socjolog i antropolog społeczny,
członek Gypsy Lore Society, European Association for Holocaust Studies i European Academic Network on Romani Studies; autor książki „Naród z popiołów. Pamięć zagłady a tożsamość Romów” (Scholar, 2012).

– Piotr Wójcik – fotograf i fotoreporter, wykładowca fotoreportażu w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, autor wielu wystaw, prezes Fundacji Picture Doc, związany również z kwartalnikiem Dialog-Pheniben i odpowiedzialny za montaż, dźwięk i produkcję filmu.

Rozmowę poprowadzi dr Małgorzata Kołaczek – wiceprezeska Fundacji Dialog-Pheniben, sekretarz redakcji kwartalnika Dialog-Pheniben. Dyskusji towarzyszyć będzie pokaz filmu pt. „Kierunek przyszłość”, który zrealizowany został przez Fundację Dialog-Pheniben przy wsparciu programu Unii Europejskiej Europa dla Obywateli.
Film jest zapisem fragmentów rozmów z romskimi liderami oraz liderkami z krajów europejskich, którzy opowiadają o swojej działalności: największych sukcesach, ale i porażkach. To także historie niezwykłych ludzi, którzy dzięki swojej determinacji i poczuciu misji walczą o prawa Romów w swoich krajach.

Serdecznie polecamy!