W dniu 5 grudnia 2014 roku w Warszawie podpisana została „Umowa między Republiką Federalną Niemiec a Rzecząpospolitą Polską o eksporcie szczególnych świadczeń dla osób uprawnionych, które zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

Celem tej umowy jest umożliwienie wypłaty świadczeń z niemieckiego ustawowego ubezpieczenia emerytalno-rentowego z tytułu zatrudnienia w getcie osobom uprawnionym, które zamieszkują obecnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dotyczy to przede wszystkim Żydów i Żydówki oraz Romów oraz osoby prześladowane jako takie przez Niemców podczas okupacji.

Emerytura za pracę w getcie przysługuje według rozumienia niemieckich regulacji emerytalnych jedynie za „odpłatne zatrudnienie” wykonywane „z własnej woli” czym praca ta różni się od tzw. pracy przymusowej i w związku z tym postrzegana jest w kategoriach normalnego stosunku zatrudnienia w nieregularnych okolicznościach przymusowego pobytu w zamkniętych gettach.

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj:

Informacja_FAQ_Emeryturygettowe_KamilMajchrzakBiuroPoselskie_AzizeTank_17.03.2015-1

Informacja_Ogolna_EmeryturyGettowe_Biuro_Poselskie_AzizeTank_17.03.2015