Jeśli interesuje Cię rola organizacji pozarządowych w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i reagowaniu na przejawy dyskryminacji, nie możesz przegapić diagnozy Prezeski Fundacji Dialog-Pheniben Joanny Talewicz-Kwiatkowskiej pt. NGO skleją społeczeństwo? Nie z każdym można rozmawiać, która ukazała się na portalu ngo.pl.

„Najsilniejsze podziały biorą się z braku dyskusji. Żeby to przełamać, musimy usiąść do stołu z organizacjami, z którymi nawet nam nie po drodze. One także reprezentują część naszego społeczeństwa. Nie znaczy to jednak, że powinniśmy rozmawiać z każdym”.

Więcej znajdziesz tutaj: http://opinie.ngo.pl/wiadomosc/2039153.html

Polecamy!