Zapraszamy na spotkanie z cyklu “Kobiety mniejszości. Dziedzictwo. Przemiany” – 20.05.2015, g. 17.00, Żydowskie Muzeum Galicja, Kraków

W środę 20 maja br. w Żydowskim Muzeum Galicja odbędzie się spotkanie z cyklu Kobiety Mniejszości. Dziedzictwo.Przemiany z przedstawicielkami mniejszości romskiej. Prezeska Fundacji Dialog-Pheniben dr Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Elżbieta Mirga, Małgorzata Mirga-Tas, Marzena Fras oraz Sylwia Maroń będą dyskutowały o miejscu kobiet romskich we współczesnym społeczeństwie. Serdecznie zapraszamy!

Biuro poselskie Azize Tank informuje o prawie do rent i emerytur z tytułu pracy w gettach niemieckich

W dniu 5 grudnia 2014 roku w Warszawie podpisana została „Umowa między Republiką Federalną Niemiec a Rzecząpospolitą Polską o eksporcie szczególnych świadczeń dla osób uprawnionych, które zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. Celem tej umowy jest umożliwienie wypłaty świadczeń z niemieckiego ustawowego ubezpieczenia emerytalno-rentowego z tytułu zatrudnienia w getcie osobom uprawnionym, które zamieszkują obecnie na terytorium…

Odpowiedź “Gazety Wyborczej” na apel Fundacji Dialog-Pheniben i 24 organizacji pozarządowych

23 kwietnia br. otrzymaliśmy odpowiedź redaktora naczelnego katowickiego wydania “Gazety Wyborczej” Pana Dariusza Kortko na apel Fundacji Dialog-Pheniben, który podpisały 24 organizacje pozarządowe z całej Polski, a który dotyczył artykułu pt. Bezdomna kobieta zgwałcona przez 12-latka na katowickim dworcu z dnia 1 kwietnia br. Poniżej zamieszczamy treść listu Redaktora Dariusza Kortko:   Joanna Talewicz-Kwiatkowska Prezes…

Konferencja Educating about the Roma and Sinti genocide. Learning from the past to challenge present discrimination and promote equality – Sztokholm, 23.04.2015

W czwartek 23 kwietnia br. w Sztokholmie odbyła się konferencja pt. Educating about the Roma and Sinti genocide. Learning from the past to challenge present discrimination and promote equality. Wydarzenie organizowane było przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE, The Living History Forum i Biuro szwedzkiego Ombudsmana ds. Równości. W dyskusjach panelowych i warsztatowych…

Fundacja wspiera apel Otwartej Rzeczpospolitej do sędziów, kuratorów rodzinnych i prokuratorów

W odpowiedzi na zgłoszenia incydentów świadczących o braku podstawowej wrażliwości międzykulturowej wśród sędziów rodzinnych, kuratorów ds. rodzinnych i prokuratorów – osób mających bezpośredni kontakt z muzułmanami mieszkającymi w Polsce – Otwarta Rzeczpospolita wystosowała apel w tej sprawie. Apel Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita, wysłany sędziom, kuratorom rodzinnym i prokuratorom, został podpisany również przez inne organizacje pozarządowe i…

III edycja warsztatów dla dziennikarzy i dziennikarek w ramach HSA – tym razem będziemy na Śląsku

Zachęcamy do wzięcia udziału w warsztatach pt. Mowa nienawiści w mediach – jak jej przeciwdziałać?, które odbędą się 15 maja br. (piątek) w Katowicach w ramach projektu Hate Speech Alert – przeciwko mowie nienawiści w przestrzeni publicznej. Celem warsztatów będzie podniesienie świadomości wśród dziennikarzy i dziennikarek w obszarze związanym z mową nienawiści w mediach. Podczas…

24 organizacje poparły apel Fundacji Dialog-Pheniben do “Gazety Wyborczej”

Amnesty International, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Stowarzyszenie Nigdy Więcej, Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS), Otwarta Rzeczpospolita Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii, Radomskie Stowarzyszenie Romów Romano Waśt, Fundacja Jaw Dikh, Centrum Żydowskie w Oświęcimiu, Fundacja Przestrzeń Kobiet, Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa, Fundacja “Phan Bde”, ANTERIS Fundacja Pomocy Prawnej, Fundacja Picture Doc, Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL, Centrum…

Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Romów

8 kwietnia, jak co roku, obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Romów, ustanowiony na pamiątkę I Światowego Kongresu Romów, który miał miejsce w 1971 roku w Londynie. Wtedy też przyjęto hymn, flagę i nazwę “Romowie” jako nazwę wspólną dla wielu różnorodnych grup romskich na świecie. Dzień ten jest okazją do uczczenia tradycji i kultury romskiej – z…

Telekonferencja z Ambasadorem Danielem Baerem, Stałym Przedstawicielem USA przy OBWE

Prezeska Fundacji, Joanna Talewicz-Kwiatkowska, została zaproszona do udziału w telekonferencji z Ambasadorem Danielem Baerem – Stałym Przedstawicielem USA przy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Konferencja odbędzie się 2 kwietnia br, z okazji Międzynarodowego Dnia Romów (8 kwietnia) i dotyczyć będzie działań OBWE i rządu Stanów Zjednoczonych na rzecz włączenia Romów. Ambasador Baer poruszy również…