Jak co roku dziś obchodzimy dzień szczególny, oddający pamięć i cześć tym wszystkim, którzy zginęli podczas Holokaustu. Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło to święto w 2005 roku i jego datę wyznaczyło w dniu, będącym rocznicą wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Pamiętajmy!

Zdjęcie: Muzeum POLIN