Amnesty International, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Stowarzyszenie Nigdy Więcej, Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS), Otwarta Rzeczpospolita Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii, Radomskie Stowarzyszenie Romów Romano Waśt, Fundacja Jaw Dikh, Centrum Żydowskie w Oświęcimiu, Fundacja Przestrzeń Kobiet, Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa, Fundacja „Phan Bde”, ANTERIS Fundacja Pomocy Prawnej, Fundacja Picture Doc, Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja RÓWNOŚĆ.INFO, Fundacji Trans-Fuzja, Hollaback! Polska, Kampania Przeciw Homofobii, Codziennik Feministyczny, Fundacja Pozytywnych Zmian, Żydowskie Stowarzyszenie Czulent, Centrum Wspierania Partycypacji Społecznej, Kampania Rady Europy „Bez nienawiści” w Polsce – wymienione organizacje wsparły apel Fundacji Dialog-Pheniben w związku z publikacją artykułu pt. Bezdomna kobieta zgwałcona przez 12-latka w katowickim wydaniu „Gazety Wyborczej”. Na Wasze wsparcie czekamy jeszcze do niedzieli! W poniedziałek zostanie wysłany do redaktora naczelnego katowickiego wydania GW, redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej” i dyrekcji portalu gazeta.pl. Poniżej zamieszczamy pełną treść apelu:

 

Kraków, 2.04.2015

 

 

Sz. P.

Dariusz Kortko

Redaktor naczelny

katowickiej redakcji

Gazety Wyborczej”

ul. Kopernika 26
40-064 Katowice

 

Szanowny Panie Redaktorze,

 

w dniu 1 kwietnia br. w katowickim wydaniu Gazety Wyborczej oraz na stronie internetowej gazeta.pl ukazał się artykuł Pani Michaliny Bednarek pt. Bezdomna kobieta została zgwałcona przez 12-latka na katowickim dworcu. Tekst dotyczy wydarzeń z lutego br., a mianowicie gwałtu na bezdomnej kobiecie, którego dokonał 12-latek na podziemnym dworcu autobusowym w Katowicach. Oburzające w artykule są spekulacje na temat pochodzenia nieletniego sprawcy: Miał śniadą skórę, czarne włosy, bluzę z dresu. Być może Rom. Autorka idzie jednak dalej w sugerowaniu powiązań domniemanego sprawcy ze środowiskiem romskim – nie omieszkała opisać sytuacji, związanej z grupą romskich dzieci, które podobno codziennie spotykają się na dworcu, choć nie ma żadnych dowodów, że grupa ta była jakkolwiek powiązana ze sprawą: Składamy skrawki dostępnych informacji. Grupa młodych Romów (dziewczyny i chłopcy) codziennie przychodzi na dworzec, także po tym zdarzeniu. – W ciągu dnia i wieczorami krążą bez celu. Wypraszamy ich, kiedy zaczynają prosić ludzi o pieniądze, przenoszą się wtedy do galerii handlowej obok. To dzieci, powinny być w szkole – mówi nam pracownik ochrony dworca. Znają ich też pasażerowie. – Są głośni, czasem zaczepiają ludzi. Odchodzę, kiedy ich widzę. Na dworcu podziemnym chyba tylko dwa razy widziałam kogoś z ochrony i raz patrol straży miejskiej – mówi Anna, która codziennie korzysta z dworca.

Jeszcze bardziej krzywdzące i niebezpieczne są zbyt daleko posunięte rozważania socjoterapeuty Łukasza Ługowskiego, dotyczące związku kultury romskiej z opisywanym zdarzeniem: Inaczej jest w kulturze Romów. – Dzieci w tym środowisku wychowywane są w inny sposób, także jeśli chodzi o seks. 12-latek nie jest uważany w romskiej kulturze za dziecko. Trzeba pamiętać, że przecież u nich 13-letnie dziewczynki są poślubione dorosłym mężczyznom. I pojawia się pytanie – czy próbować zmieniać ich świat czy zostawić, jakim jest? – zastanawia się Ługowski. Wypowiedź wspomnianego rozmówcy świadczy o jego dużej ignorancji i niewiedzy na temat kultury i zwyczajów społeczności romskiej. Kreowany jest bowiem fałszywy obraz tej kultury jako archaicznej i prymitywnej, w której dopuszczalne i akceptowane jest łamanie prawa i krzywdzenie innych. Absolutnie niedopuszczalne jest szukanie analogii pomiędzy działalnością przestępczą a wartościami, obowiązującymi w jakiejkolwiek kulturze, prowadzi to bowiem do wzbudzania strachu i wzmacniania uprzedzeń, a stąd prosta droga do mowy nienawiści i przestępstw motywowanych nienawiścią do osób czy grup odmiennych kulturowo. Każdy przestępca powinien być ukarany zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, bez względu na jego pochodzenie etniczne, jednakże nie może być zgody na obciążanie zbiorową odpowiedzialnością społeczności romskiej i kultywowanych przez nią wartości za czyny przestępcze obywateli RP.

W związku z powyższą argumentacją, zwracam się z prośbą o publikację niniejszego listu na łamach Gazety Wyborczej, a także w przyszłości o większą rozwagę i wrażliwość kulturową przy przygotowaniu artykułów, publikowanych na łamach Gazety. Nie możemy pozostawać obojętni na tego typu treści, rozpowszechniane przez media, ponieważ doskonale wiemy, do jak tragicznych konsekwencji prowadzić może brak reakcji na promowanie stereotypów i uprzedzeń oraz stygmatyzację grup mniejszościowych, odmiennych kulturowo, etnicznie, religijnie czy społecznie.

 

Z poważaniem

dr Joanna Talewicz-Kwiatkowska

Prezeska Fundacji Dialog-Pheniben

Redaktor naczelna kwartalnika „Dialog-Pheniben”

 

Lista organizacji, które poparły apel Fundacji Dialog-Pheniben:

 

Amnesty International

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

Stowarzyszenie Nigdy Więcej

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS)

Otwarta Rzeczpospolita Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Radomskie Stowarzyszenie Romów Romano Waśt

Fundacja Jaw Dikh

Centrum Żydowskie w Oświęcimiu

Fundacja Przestrzeń Kobiet

Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa

Fundacja „Phan Bde”

ANTERIS Fundacja Pomocy Prawnej

Fundacja Picture Doc

Stowarzyszenie Interkulturalni.Pl

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Fundacja RÓWNOŚĆ.INFO

Fundacji Trans-Fuzja

Hollaback! Polska

Kampania Przeciw Homofobii

Codziennik Feministyczny

Fundacja Pozytywnych Zmian

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent

Centrum Wspierania Partycypacji Społecznej

Kampania Rady Europy „Bez nienawiści” w Polsce

 

Do wiadomości:

 

Dyrekcja portalu gazeta.pl

Redaktor naczelny Gazety Wyborczej Adam Michnik