Serdecznie zapraszamy na warsztaty dla polityków oraz członków i członkiń zaplecza politycznego  – MOWA NIENAWIŚCI W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ- JAK JEJ PRZECIWDZIAŁAĆ.
Celem warsztatów będzie podniesienie świadomości wśród członków i członkiń zaplecza politycznego działaczy/ek i polityków/czek na szczeblu lokalnym, centralnym i międzynarodowym w obszarze związanym z mową nienawiści w przestrzeni publicznej i stosowaniem języka wrażliwego na mowę nienawiści i dyskryminację wobec grup mniejszościowych.  Podczas zajęć będziemy dyskutować  o tym, czym jest mowa nienawiści, jakie rodzi zagrożenia dla grup mniejszościowych oraz jak ją rozpoznawać.
Aby zapewnić wszystkim zainteresowanym możliwość wybrania dogodnego terminu, warsztaty odbędą się w dwóch miejscach i terminach: w Krakowie i Warszawie (Kraków – 22.06.2015, Warszawa – 23.06.2015).
Termin nadsyłania zgłoszeń to 18 czerwca 2015 roku.
informacje i zgłoszenia:
jadwiga.romanowska@interkulturalni.pl

Dokumenty do pobrania: http://hatespeechalert.org.pl/Warsztaty-dla-czlonkow-i-czlonkin-zaplecza-politycznego-106.html